Γωνία 87°30' με τάπα επίσκεψης

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Γωνία 87°30' με τάπα επίσκεψης
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm
NC706E1 - 110
N0C84E1 - 125
NC715E1 - 160
NC723E1 - 200
NC786E1 - 250