Γωνία 87°30' με τάπα επίσκεψης

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Standard lip ring. Fabricated
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm dn1Mm S (mm) product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm l1Mm l2Mm
NC632E1 - 110 100 3,2 41 53 62 56
N0C86E1 - 125 100 3,2 46 60 69 62
NC644E1 - 160 100 4,0 60 74 82 74
NC636E1 - 200 160 4,9 73 88 100 86
NC845E1 - 250 100 - 46 60 69 62