Ημιτάφ Α/Θ DN160 45°

/pim/redi/logo/dblue.jpg
"- Ηχομονωτικοί σωλήνες και εξαρτήματα για δημόσια και ιδιωτική αποχέτευση
- Πιστοποιημένη ηχομόνωση 12 dB 2/ls
- Αντοχή στη φωτιά: δεν είναι εύφλεκτο στοιχείο και συμμορφώνεται με την κλάση Me NF P 92501
- Ενισχυμένο Θερμοπλαστικό υλικό ενισχυμένο με ορυκτά
- Με Μούφες εφοδιασμένες με πιστοποιημένους ελαστομερής δακτυλίους "
note: 1
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Ημιτάφ Α/Θ DN160 45°