Ο οδηγός μας για χημική αντίσταση έχει σχεδιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για να βοηθήσει στην επιλογή υλικού του συστήματος σωληνώσεων για χημικές εφαρμογές.

Πολλά συστήματα σωληνώσεων απαιτούνται για τη μεταφορά χημικών. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να τοποθετηθεί το σωστό υλικό σωληνώσεων. Ο έμπειρος Χημικός της Εταιρείας μας είναι σε θέση να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πιο κατάλληλο υλικό για τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας. Συνιστάται πάντα η συμβουλή ειδικού.

Οι πελάτες καλούνται να έχουν υπόψη τους ότι αυτά τα δεδομένα χημικής αντοχής βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές έκθεσης. Δεν μπορεί να αναπαράγει όλες τις συνθήκες οποιασδήποτε δεδομένης εγκατάστασης πλήρους κλίμακας (διακύμανση πίεσης και υπερτάσεις, κύκλος θερμοκρασίας, αλλαγές συγκέντρωσης κ.λπ.). Για το λόγο αυτό, δεν είναι δυνατό να προσφερθεί εγγύηση διαδικασίας.

Αν και αυτά τα δεδομένα που παρουσιάζονται είναι ένας χρήσιμος οδηγός για την καταλληλότητα των υλικών, δεν καλύπτουν τις πολλές εμπορικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ή τις συνθέσεις που περιλαμβάνουν μείγματα χημικών ουσιών.

Για πιο συγκεκριμένη καθοδήγηση, επικοινωνήστε με τον Χημικό της Εταιρείας μας με λεπτομέρειες της αίτησής σας, στο +30 2102209120 ή στο email info.gr@aliaxis.com.

Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό χημικής αντοχής, πρέπει να συμφωνήσετε με τους Όρους χρήσης. Οροι χρήσης.

Οροι χρήσης

1. Χρήση οδηγού χημικής αντίστασης («οδηγός»)

Αυτός ο οδηγός ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που δεν είναι προϊόν της Aliaxis Greece Ltd ή των Συνδεδεμένων εταιρειών της και δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο για εμπορικό σκοπό που δεν επιτρέπεται ρητά από εμάς γραπτώς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση στον οδηγό κατά την κρίση μας, εάν πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά του θεατή παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα της Aliaxis Greece Ltd ή/και των Συνδεδεμένων εταιρειών της.

2. Τροποποίηση του οδηγού

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε με άλλο τρόπο ανά πάσα στιγμή αυτόν τον οδηγό και τυχόν χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή/και προδιαγραφές του, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη προς εμάς.

3. Αποποίηση ευθύνης και περιορισμός ευθύνης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΑΥΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ) ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΟΔΗΓΟ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ, ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΜΕ: (α) ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ, ΑΚΡΙΒΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ Ή ΠΛΗΡΗΣ. Ή (β) ΟΤΙ ΤΑ ΛΑΘΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ALIAXIS GREECE LTD Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ Ή ΤΙΜΩΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΛΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ) ΓΙΑ ΟΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΟΣΟ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

ΕΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΧΟΝΤΑΙ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΣΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ.

4. Προειδοποίηση - Λειτουργικοί περιορισμοί

Αυτός ο οδηγός προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες και δεν υποκαθιστά την επαγγελματική σας κρίση ή για ανεξάρτητες δοκιμές και υπολογισμούς. Αυτός ο οδηγός προορίζεται μόνο για χρήση για αρχικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Aliaxis Greece Ltd ή/και των Θυγατρικών της και για ένα υλικό που πρόκειται να επιλεγεί και δεν υποκαθιστά τη δική σας ανεξάρτητη ανάλυση, υπολογισμό, εκτίμηση, δοκιμή ή άλλες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το άγχος του προϊόντος, την ασφάλεια και τη χρησιμότητα. Αυτός ο οδηγός δεν έχει δοκιμαστεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, διακυμάνσεις στη σύνθεση των χημικών ενώσεων ή στις συνθήκες λειτουργίας, όπως πίεση και θερμοκρασία, καθώς και μηχανική καταπόνηση και άλλοι παράγοντες μπορούν να τροποποιήσουν σημαντικά την πραγματική χημική αντίσταση των υλικών σε σύγκριση με την υποδεικνυόμενη τιμή αυτού του οδηγού. Η Aliaxis Greece Ltd και/ή οι Θυγατρικές της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του οδηγού. Τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτόν τον οδηγό είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη, τη διαχείριση και τον έλεγχο αυτού του οδηγού και των αποτελεσμάτων χρήσης αυτού του οδηγού. Τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτόν τον οδηγό είναι επίσης υπεύθυνα για τη διαπίστωση της επάρκειας των ανεξάρτητων διαδικασιών για τον έλεγχο της αξιοπιστίας, της ακρίβειας, της πληρότητας και άλλων χαρακτηριστικών οποιουδήποτε προϊόντος αυτού του οδηγού. 

5. Απενεργοποίηση πρόσβασης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ Ή ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕΜΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα Συμφωνία και οποιεσδήποτε αξιώσεις ή διαφωνίες που προκύπτουν από, σχετίζονται με ή σε σχέση με αυτήν, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Η Συμφωνία και η χρήση αυτής της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν θεμάτων που αφορούν την εγκυρότητα ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Για πιο συγκεκριμένη καθοδήγηση, επικοινωνήστε με τον Χημικό της Εταιρείας μας με λεπτομέρειες της αίτησής σας

 

Για πιο συγκεκριμένη καθοδήγηση, επικοινωνήστε με τον Χημικό της Εταιρείας μας με λεπτομέρειες της αίτησής σας