Αυτή η αριθμομηχανή υποδεικνύει τις κύριες παραμέτρους για τη συγκόλληση με θερμό αέριο


Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό δεν αποτελούν ρητή ή σιωπηρή εγγύηση.