Κωδικός προϊόντος tooltipImage color lMm l1Mm dn1Mm l2Mm
1790509 - Πορτοκαλί - - - -
1790609 - Πορτοκαλί 150 50 - -
1790809 - Πορτοκαλί 168 56 - -
1791009 - Πορτοκαλί 240 76 94 324
1791209 - Πορτοκαλί 240 76 118 324