Σωλήνας με μούφα DΝ110 3,0μ

/pim/redi/logo/dblue.jpg
note : 1
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο