Σωλήνας με μούφα DN50 0,5μ

/pim/redi/logo/dblue.jpg
note: 1
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο