Σωλήνας με μούφα DΝ90 2,0μ

/pim/redi/logo/dblue.jpg
note: 1
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο