1 μ. μεγάλο χαμηλό κανάλι 130χιλ σχάρα Α15 κλάση,INOX

The Connecto low channel is designed to be implemented in areas used by pedestrians and cyclists: surfaces, areas or green spaces, in order to effectively collect runoff water. To be in harmony with the channel body, a wide choice of design and aesthetic grates is offered to fit perfectly with the environment.

Επιστροφή
1 μ. μεγάλο χαμηλό κανάλι 130χιλ σχάρα Α15 κλάση,INOX