1 μ. μεγάλο χαμηλό κανάλι 130χιλ σχάρα Α15 κλάση,INOX

The Connecto low channel is designed to be implemented in areas used by pedestrians and cyclists: surfaces, areas or green spaces, in order to effectively collect runoff water. To be in harmony with the channel body, a wide choice of design and aesthetic grates is offered to fit perfectly with the environment.

Επιστροφή
1 μ. μεγάλο χαμηλό κανάλι 130χιλ σχάρα Α15 κλάση,INOX
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή codepackaging gencodPackaging typetariff33 unitGencod gencodOuterPackaging csvObjectNature codingNature identifier systemMarkValue lesPlusPerformance areaApplicationValue productPositioning specialtyValue
CAB10API 1 μ. μεγάλο χαμηλό κανάλι 130χιλ σχάρα Α15 κλάση,INOX P 3309033108606 B 3309033046601 3309033108606 Article plat ARTPLAT 40959 CONCTO A male/female assembly for simplicity, speed and a very neat result, Modular and light, facilitating the implementation and handling, The pre-cuts in the outlet allow an unclogging with a simple hammer, The system of interlocking ensures the straightness during the implementation BUILDING Lateral-Vertical BÂTIMENT