1 μέτρο χαμηλό κανάλι πλάτους 130χιλ ΙΝΟΧ διάτρητο Α15

The Connecto low channel is designed to be installed in areas used by pedestrians and cyclists: surfaces, areas or green spaces, in order to effectively collect run-off water. To be in harmony with the channel body, a wide choice of design and aesthetic grates is offered to fit perfectly with the environment.

Επιστροφή
1 μέτρο χαμηλό κανάλι πλάτους 130χιλ ΙΝΟΧ διάτρητο Α15