1 μέτρο χαμηλό κανάλι πλάτους 130χιλ ΙΝΟΧ διάτρητο Α15

The Connecto low channel is designed to be installed in areas used by pedestrians and cyclists: surfaces, areas or green spaces, in order to effectively collect run-off water. To be in harmony with the channel body, a wide choice of design and aesthetic grates is offered to fit perfectly with the environment.

Επιστροφή
1 μέτρο χαμηλό κανάλι πλάτους 130χιλ ΙΝΟΧ διάτρητο Α15
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier lesPlusPerformance specialtyValue
CABI10API 1 μέτρο χαμηλό κανάλι πλάτους 130χιλ ΙΝΟΧ διάτρητο Α15 B 3309033420005 Article plat ARTPLAT 62528 A male/female assembly for simplicity, speed and a very neat result, Modular and light, facilitating the implementation and handling, The pre-cuts in the outlet allow an unclogging with a simple hammer, The system of interlocking ensures the straightness during the implementation BÂTIMENT