1 μέτρο κανάλι. 115χιλ. σχάρα κλάσης Α15

The Connecto low channel is designed to be implemented in areas used by pedestrians and cyclists: surfaces, areas or green spaces, in order to effectively collect runoff water. To be in harmony with the channel body, a wide choice of design and aesthetic grates is offered to fit perfectly with the environment.

Επιστροφή
1 μέτρο κανάλι. 115χιλ. σχάρα κλάσης Α15
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή codepackaging gencodPackaging typetariff33 unitGencod gencodOuterPackaging csvObjectNature codingNature identifier lesPlusPerformance specialtyValue
CEG12 1 μέτρο κανάλι. 115χιλ. σχάρα κλάσης Α15 P 3309033989809 B 3309033989700 3309033989809 Article plat ARTPLAT 62361 A male/female assembly for great simplicity, speed and a very neat result, Modular and light, facilitating installation and handling, The pre-cuts in the outlet allow for removal with a simple hammer, The interlocking system ensures straightness during installation BÂTIMENT