1 μέτρο κανάλι πλάτους 130χιλ με σχάρα κλάσης Α15, ΙΝΟΧ τύπου HEEL

The Connecto low channel is designed to be implemented in areas used by pedestrians and cyclists: surfaces, areas or green spaces, in order to effectively collect runoff water. To be in harmony with the channel body, a wide choice of design and aesthetic grates is offered to fit perfectly with the environment.

Επιστροφή
1 μέτρο κανάλι πλάτους 130χιλ με σχάρα κλάσης Α15, ΙΝΟΧ τύπου HEEL
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή codepackaging gencodPackaging typetariff33 unitGencod gencodOuterPackaging csvObjectNature codingNature identifier systemMarkValue lesPlusPerformance specialtyValue
CAN10AHI 1 μέτρο κανάλι πλάτους 130χιλ με σχάρα κλάσης Α15, ΙΝΟΧ τύπου HEEL P 3309033107807 B 3309033107708 3309033107807 Article plat ARTPLAT 59644 CONCTO A male/female assembly for simplicity, speed and a very neat result, Modular and light, facilitating the implementation and handling, The pre-cuts in the outlet allow an unclogging with a simple hammer, The system of interlocking ensures the straightness during the implementation BÂTIMENT