1 μέτρο κανάλι, πλάτους 200χιλ γκρι

The Connecto channel is designed to be implemented in areas used by pedestrians and cyclists: surfaces, areas or green spaces, in order to effectively collect runoff water. To be in harmony with the channel body, a design and aesthetic grid is proposed to fit perfectly with the environment.

Επιστροφή
1 μέτρο κανάλι, πλάτους 200χιλ γκρι
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή codepackaging gencodPackaging typetariff33 unitGencod gencodOuterPackaging csvObjectNature codingNature identifier systemMarkValue lesPlusPerformance areaApplicationValue productPositioning specialtyValue
CAN188 1 μέτρο κανάλι, πλάτους 200χιλ γκρι C 3309032722650 B 3309032722605 3309032722650 Article ART 41027 CONCTO A male/female assembly for simplicity, speed and a very neat result, Modular and light, facilitating the implementation and handling, The pre-cuts in the outlet allow an unclogging with a simple hammer, The interlocking system ensures straightness during the implementation BUILDING Lateral-Vertical BÂTIMENT