1 μέτρο σχάρα με μεταλλικό φύλλο ( Z ) B125

Επιστροφή
1 μέτρο σχάρα με μεταλλικό φύλλο ( Z ) B125
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier systemMarkValue specialtyValue
GDR15BC 1 μέτρο σχάρα με μεταλλικό φύλλο ( Z ) B125 B 3309032686808 Article plat ARTPLAT 43395 KNADRN BÂTIMENT