150 μεσαίο επίπεδο σώμα καναλιού

Universal use of the bottom/branch (interlocking at each end on a cut to length or on the side sockets).

Επιστροφή
150 μεσαίο επίπεδο σώμα καναλιού
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier lesPlusPerformance lesPlusInstallation specialtyValue
DR152Z 150 μεσαίο επίπεδο σώμα καναλιού B 3309032694001 Article plat ARTPLAT 103269 The bottoms/branches are injected PVC to facilitate connection to the rainwater network., The Connecto and Kenadrain ranges form a system via the associated accessories Fixing is via a male/female socket, Hammering out for easy connection BÂTIMENT