2 μέτρο κανάλι με πλάτος σχάρας 130 χιλ ΙΝΟΧ κλάσης Α15

The Connecto low-level drain is designed to be installed in areas used by pedestrians and cyclists: surfaces, areas or green spaces, in order to effectively collect run-off water. To be in harmony with the channel body, a wide choice of design and aesthetic grates is offered to fit perfectly with the environment.

Επιστροφή
2 μέτρο κανάλι με πλάτος σχάρας 130 χιλ ΙΝΟΧ κλάσης Α15