30Β° Male/Female Elbow Sector

Επιστροφή
30Β° Male/Female Elbow Sector
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier systemMarkValue specialtyValue
AMV74 30Β° Male/Female Elbow Sector B 3309031115101 Article plat ARTPLAT 39130 NONSYS R