30Β° Male/Female Elbow Sector

Επιστροφή
30Β° Male/Female Elbow Sector
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier specialtyValue
AR530B 30Β° Male/Female Elbow Sector B 3309032167901 Article plat ARTPLAT 100363 R