30Β° Male/Female Elbow Sector

Επιστροφή
30Β° Male/Female Elbow Sector
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier specialtyValue
AS56 30Β° Male/Female Elbow Sector B 3309030122209 Article plat ARTPLAT 100376 R