30Β° Male/Female Elbow Sector

Επιστροφή
30Β° Male/Female Elbow Sector
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier systemMarkValue specialtyValue
AT44 30Β° Male/Female Elbow Sector B 3309030124500 Article plat ARTPLAT 39320 NONSYS R