30Β° Male/Female Elbow Sector

Επιστροφή
30Β° Male/Female Elbow Sector
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier systemMarkValue specialtyValue
AX56 30Β° Male/Female Elbow Sector B 3309030132505 Article plat ARTPLAT 39393 NONSYS R