30Β° Male/Female Elbow Sector

Επιστροφή
30Β° Male/Female Elbow Sector
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier systemMarkValue specialtyValue
AX86 30Β° Male/Female Elbow Sector B 3309030133403 Article plat ARTPLAT 39400 NONSYS R