30Β° Male/Female Elbow Sector

Επιστροφή
30Β° Male/Female Elbow Sector
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier systemMarkValue specialtyValue
BAFB 30Β° Male/Female Elbow Sector B 3309031125605 Article plat ARTPLAT 39511 NONSYS R