30Β° Male/Female Elbow Sector

Επιστροφή
30Β° Male/Female Elbow Sector
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier systemMarkValue specialtyValue
BAFP 30Β° Male/Female Elbow Sector B 3309031126701 Article plat ARTPLAT 39516 NONSYS R