30Β° Male/Female Elbow Sector

Επιστροφή
30Β° Male/Female Elbow Sector
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier specialtyValue
BAFRGTS 30Β° Male/Female Elbow Sector B 3309033777604 Article plat ARTPLAT 100171 R