30Β° Male/Female Elbow Sector

Επιστροφή
30Β° Male/Female Elbow Sector
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier systemMarkValue specialtyValue
BAFS 30Β° Male/Female Elbow Sector B 3309031127005 Article plat ARTPLAT 39518 NONSYS R