30Β° Male/Female Elbow Sector

Επιστροφή
30Β° Male/Female Elbow Sector
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier specialtyValue
BAFTGTS 30Β° Male/Female Elbow Sector B 3309033936308 Article plat ARTPLAT 100173 R