30Β° Male/Female Elbow Sector

Επιστροφή
30Β° Male/Female Elbow Sector
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier systemMarkValue specialtyValue
BAFX 30Β° Male/Female Elbow Sector B 3309031127302 Article plat ARTPLAT 39521 NONSYS R