45Β° ACOUSTIC ELBOW BODY

Επιστροφή
45Β° ACOUSTIC ELBOW BODY
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier specialtyValue
KCT4A 45° ACOUSTIC ELBOW BODY B 3309033499308 Article plat ARTPLAT 105642 R