87'30Β° elbow with female/female side cap

Επιστροφή
87'30Β° elbow with female/female side cap
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή typetariff33 unitGencod csvObjectNature codingNature identifier systemMarkValue specialtyValue
BABOTH 87'30Β° elbow with female/female side cap B 3309031125001 Article plat ARTPLAT 39503 NONSYS R