Ανάποδη συστολή

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm dn1Mm S (mm) product.detail.attribute.zMm l1Mm l2Mm dGasketMm
0513242 - 110 125 3,2 22 56 63 Bloccata/Fixed
051325E - 110 125 3,2 22 56 63 Standar
0511642 - 110 160 4,0 43 56 82 Bloccata/Fixed
051165E - 110 160 4,0 43 56 82 Standard
0513642 - 125 160 4,0 36 62 82 Bloccata/Fixed
051365E - 125 160 4,0 36 62 82 Standard
0512042 - 125 200 4,9 53 62 100 Bloccata/Fixed
051205E - 125 200 4,9 53 62 100 Standard
0514042 - 160 200 4,9 39 74 100 Bloccata/Fixed
051405E - 160 200 4,9 39 74 100 Standard
0514642 - 160 250 6,2 66 73 125 Bloccata/Fixed
0514651 - 160 250 6,2 66 73 125 Standard
0512542 - 200 250 6,2 39 96 134 Bloccata/Fixed
051255E - 200 250 6,2 39 96 134 Standard
0513342 - 200 315 7,7 85 86 145 Bloccata/Fixed
051335E - 200 315 7,7 85 86 145 Standard
0513052 - 250 315 7,7 64 103 144 Bloccata/Fixed
0513091 - 250 315 7,7 64 103 144 Standard
0519252 - 315 400 9,8 88 118 156 Bloccata/Fixed
0519291 - 315 400 9,8 88 118 156 Standard
D519491 - 400 500 - - - - Standard