Ανταλλακτικά: Καπάκι επίσκεψης με ενσωματωμένο μοχλό κλειδώματος

Η αντεπίστροφη βαλβίδα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Συνίσταται πάντα η εγκατάσταση να επιτρέπει την εύκολη επιθεώρηση, εντός ενός προσβάσιμου χώρου μέσα σε κάποιο φρεάτιο, ή σε σημείο ελέγχου κατά μήκος του αγωγού.
application : Μηχανοσίφωνα - Αντεπίστροφα. Εύκολη εγκατάσταση που επιτρέπει την εύκολη επιθεώρηση
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Ανταλλακτικά: Καπάκι επίσκεψης με ενσωματωμένο μοχλό κλειδώματος
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm
1CO1100 - 100-110
1CO1600 - 125-160