Ανταλλακτικά: Κλειδί για μηχανικό σαμάρι

Τα Μηχανικά σαμάρια παρέχουν συνδέσεις σε αγωγούς λυμάτων. Οι μηχανικές συνδέσεις δεν απαιτούν συγκόλληση. Είναι κατάλληλα για νέες εγκαταστάσεις συνδέσεων με αγωγούς μεταφοράς αποχέτευσης καθώς και με υπάρχοντες αγωγούς. Βοηθούν στην απλοποίηση σε μεγάλο βαθμό της δημιουργίας νέων σύνδεσεων με τους αγωγούς μεταφοράς. Είναι κατάλληλα τόσο για γκρί νερά χρήσης όσο και για λύματα.
note : A Spanner is supplied with each Easy Clip Plus and Easy Clip Link saddle
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Ανταλλακτικά: Κλειδί για μηχανικό σαμάρι