Ανταλλακτικά: Πιάτο

Η αντεπίστροφη βαλβίδα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Συνίσταται πάντα η εγκατάσταση να επιτρέπει την εύκολη επιθεώρηση, εντός ενός προσβάσιμου χώρου μέσα σε κάποιο φρεάτιο, ή σε σημείο ελέγχου κατά μήκος του αγωγού.
note : Inox
application : Μηχανοσίφωνα - Αντεπίστροφα. Εύκολη εγκατάσταση που επιτρέπει την εύκολη επιθεώρηση
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Ανταλλακτικά: Πιάτο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm
15716IX - 140-160
1572206 - 100-110-125
15722IX - 100-110-125
1573306 - 140-160
1574406 - 200-250
1576606 - 315
1577708 - 400