Αντάπτορας Clay/Pvc

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Standard lip ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm D1 [mm] S (mm) s1Mm l1Mm l2Mm l3Mm
0621191 - 110 136 3,0 3,0 89 60 170
0621192 - 110 136 3,0 3,0 89 60 170
0621291 - 125 160 3,4 3,0 98 67 190
0621292 - 125 160 3,4 3,0 98 67 190
0621691 - 160 190 4,0 3,6 112 81 215
0621692 - 160 190 4,0 3,6 112 81 215
0622091 - 200 242 5,5 4,5 125 100 255
0622092 - 200 242 5,5 4,5 125 100 255