Αντάπτορας PVC/Clay

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Standard lip ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm D1 [mm] S (mm) s1Mm l1Mm l2Mm dGasketMm
0621091 - 110 136 3,0 56 70 114 Standard
0621791 - 160 190 3,6 72 70 123 Standard