Αντεπίστροφη βαλβίδα χωρίς μηχανισμό κλειδώματος πιάτου

Η αντεπίστροφη βαλβίδα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Συνίσταται πάντα η εγκατάσταση να επιτρέπει την εύκολη επιθεώρηση, εντός ενός προσβάσιμου χώρου μέσα σε κάποιο φρεάτιο, ή σε σημείο ελέγχου κατά μήκος του αγωγού.
Standard lip ring
note : Cap with level for a correct installation -Plastic flap
application : Μηχανοσίφωνα - Αντεπίστροφα. Εύκολη εγκατάσταση που επιτρέπει την εύκολη επιθεώρηση
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm dn1Mm l3Mm l4Mm offsetMm
NC879E1 - 110 154 280 170 20
NC887E1 - 125 154 290 170 20
NC919E1 - 160 236 396 257 25