Αντεπίστροφη βαλβίδα ø50 PP

Push-fit system
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο