Αντεπίστροφη βαλβίδα ø50 PP (Τύπος 1)

Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Αντεπίστροφη βαλβίδα ø50 PP (Τύπος 1)
Κωδικός προϊόντος tooltipImage diameterMm lMm
ZVA51PP - Tappo/ Plug Ø75 195