Αποσπόμενη διαφραγματική πλάκα

Χρήση παγίδας σωλήνας εισόδου
Material: Polypropylene. Installation: the REDI catch basin is provided with special slots for the baffle to be fitted in.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Αποσπόμενη διαφραγματική πλάκα
Κωδικός προϊόντος tooltipImage ral dimMm
Y112004 - 7035 200x200
Y113004 - 7035 300x300
Y114004 - 7035 400x400
Y115504 - 7035 550x550