Αποσπόμενη διαφραγματική πλάκα

Χρήση παγίδας σωλήνας εισόδου
Material: Polypropylene. Installation: the REDI catch basin is provided with special slots for the baffle to be fitted in.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Αποσπόμενη διαφραγματική πλάκα