Βαλβίδα αντεπιστροφής , ανοξείδωτο πιάτο

Η αντεπίστροφη βαλβίδα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Συνίσταται πάντα η εγκατάσταση να επιτρέπει την εύκολη επιθεώρηση, εντός ενός προσβάσιμου χώρου μέσα σε κάποιο φρεάτιο, ή σε σημείο ελέγχου κατά μήκος του αγωγού.
Sigle Socket - solvent Cement
application : Μηχανοσίφωνα - Αντεπίστροφα. Εύκολη εγκατάσταση που επιτρέπει την εύκολη επιθεώρηση
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm S (mm) l1Mm l2Mm l3Mm l4Mm
1555101 - 100 4,0 61 57 300 230
1555601 - 110 4,0 61 61 307 230
1556101 - 125 4,0 68 65 318 230