Βαλβίδα στοπ μαχαιρωτή

Πεδία εφαρμογής: αγωγοί (χαμηλής πίεσης), γεωργία, ιχθυοκαλλιέργειες, ανακύκλωση βροχής, Υδάτινες παιδικές χαρές, κηπουρική και εξωτερικοί χώροι.
application : Εφαρμογές δικτύου χαμηλής πίεσης, γεωργία, ιχθυοκαλλιέργεια, άρδευση, παιδικές χαρές, κηπουρική και τοπία.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage color aMm dnMm lMm l1Mm l2Mm
P5510G1 - Γκρι / Πορτοκαλί 172 110 300 74 110
P5512G1 - Γκρι / Πορτοκαλί 194 125 311 82 142
P5516G1 - Γκρι / Πορτοκαλί 225 160 335 95 180
P5520G1 - Γκρι / Πορτοκαλί 264 200 374 100 219
P5525G1 - Γκρι / Πορτοκαλί 330 250 430 110 250
P5530G1 - Γκρι / Πορτοκαλί 425 315 540 115 340
P5540G1 - Γκρι / Πορτοκαλί 510 400 583 110 450