Βαλβίδα στοπ μαχαιρωτή

Πεδία εφαρμογής: αγωγοί (χαμηλής πίεσης), γεωργία, ιχθυοκαλλιέργειες, ανακύκλωση βροχής, Υδάτινες παιδικές χαρές, κηπουρική και εξωτερικοί χώροι.
application : Εφαρμογές δικτύου χαμηλής πίεσης, γεωργία, ιχθυοκαλλιέργεια, άρδευση, παιδικές χαρές, κηπουρική και τοπία.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο