Δεξαμενή Imhoff BIO PC

Μονάδες επεξεργασίας και αποθήκευσης ιλύος
Δεξαμενή πολυαιθυλενίου ελλειπτικού σχήματος Imhoff.
note : Compliance with standard: UNI EN 12566-1
application : Προ- επεξεργασία και αστικών ιζημάτων
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο