Έκκεντρος σύνδεσμος WC με φλάντζα

Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage color dn1Mm lMm
X121504 - Άσπρο 116 160