Έκκρεντρες συστολές

Περιγραφή: Έκκρεντρες συστολές
Υποκατηγορία: Συστολές
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή tooltipImage artNr2 d1 d2 Kg L l1 l2 k1 k2
16 05 04 Έκκρεντρες συστολές - 312.314 50 40 0,033 80 35 37 20 20
16 06 04 Έκκρεντρες συστολές - 312.316 63 40 0,042 80 35 37 20 20
16 06 05 Έκκρεντρες συστολές - 312.316 63 50 0,044 80 35 37 20 20
16 06 56 Έκκρεντρες συστολές - 312.316 63 56 0,045 80 35 37 20 20
16 07 04 Έκκρεντρες συστολές - 312.317 75 40 0,049 80 35 30 20 20
16 07 05 Έκκρεντρες συστολές - 312.317 75 50 0,049 80 35 37 20 20
16 07 06 Έκκρεντρες συστολές - 312.317 75 63 0,054 80 35 37 20 20
16 07 56 Έκκρεντρες συστολές - 312.317 75 56 0,052 80 35 37 20 20
16 09 04 Έκκρεντρες συστολές - 312.318 90 40 0,064 80 30 33 20 20
16 09 05 Έκκρεντρες συστολές - 312.318 90 50 0,066 80 30 34 20 20
16 09 06 Έκκρεντρες συστολές - 312.318 90 63 0,067 80 30 39 20 20
16 09 07 Έκκρεντρες συστολές - 312.318 90 75 0,070 80 30 44 20 20
16 09 56 Έκκρεντρες συστολές - 312.318 90 56 0,069 80 30 36 20 20
16 11 04 Έκκρεντρες συστολές - 312.321 110 40 0,088 80 31 34 20 20
16 11 05 Έκκρεντρες συστολές - 312.321 110 50 0,095 80 31 34 20 20
16 11 06 Έκκρεντρες συστολές - 312.321 110 63 0,096 80 31 34 20 20
16 11 07 Έκκρεντρες συστολές - 312.321 110 75 0,095 80 31 36 20 20
16 11 09 Έκκρεντρες συστολές - 312.321 110 90 0,105 80 31 41 20 20
16 11 56 Έκκρεντρες συστολές - 312.321 110 56 0,095 80 31 35 20 20
16 12 06 Έκκρεντρες συστολές - 312.322 125 63 0,120 80 35 37 20 20
16 12 07 Έκκρεντρες συστολές - 312.322 125 75 0,125 80 35 30 20 20
16 12 09 Έκκρεντρες συστολές - 312.322 125 90 0,128 80 35 32 20 20
16 12 11 Έκκρεντρες συστολές - 312.322 125 110 0,137 80 36 36 20 20
16 12 56 Έκκρεντρες συστολές - 312.322 125 56 0,110 80 35 37 20 20
16 16 11 Έκκρεντρες συστολές - 312.323 160 110 0,217 80 28 36 20 20
16 16 12 Έκκρεντρες συστολές - 312.323 160 125 0,225 80 32 36 20 20
16 56 04 Έκκρεντρες συστολές - 312.315 56 40 0,037 80 35 37 20 20
16 56 05 Έκκρεντρες συστολές - 312.315 56 50 0,039 80 35 37 20 20